Alandan Sahneye

Yapımcı :  Doç. Dr. Ömer Barbaros ÜNLÜ

Bu programda ülkemizdeki geleneksel oyunlar, halk müziği ve giyim-kuşam kültürü konularında yapılan derleme çalışmaları hakkında video ve fotoğrafların görüntüleri sunulacaktır. Ayrıca geleneksel oyun ortamlarının çağdaş sahne gösterilerine dönüşüm aşamaları anlatılacaktır. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü tarafından 28 yıldır aralıksız olarak sürdürülen “EKİN” gösteri dizisinden bölümler sunulacaktır.