Ege Üniversitesi “Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Altyapısını” Yeniliyor!

Ege Ar-Ge ve İnovasyonla Yükseliyor

* Rektör Prof. Dr. Budak, “Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak ve araştırma altyapımızı geliştirerek üniversitemizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde en iyiler arasında olmasını sağlamak ve rekabet edebilirliğini artırmak ana hedefimiz”

* “Akademik etkinliklerin kişi, bölüm, birim ve kurum düzeyinde envanterinin çıkarılması ve sürdürülebilir bir kalite güvence sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla Akademik Veri Yönetim Sistemi’ni üniversitemize kazandırdık”

“Aslında dünyada farklı insan çeşidi yoktur. Üreten ve üretmeyen insan çeşidi vardır. Bu noktadan hareketle kendimize güvenimiz tam olmalıdır. Gelişmiş ülkelerdeki bilim insanın yaptığını biz de yapabiliriz”

İZMİR(Ege Ajans)- Ege Üniversitesi araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken hayata geçirilen yeniliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak ve araştırma altyapımızı geliştirerek üniversitemizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde en iyiler arasında olmasını sağlamak ve rekabet edebilirliğini artırmak ana hedefimiz” diye konuştu.

Araştırma üniversitesi yolunda emin adımlarla ilerleyen Ege Üniversitesi “Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Altyapısını” yeniliyor. Hayata geçirilen yeniliklerle ilgili EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde, “Ege Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyonla Yükseliyor” Yeni Destekler ve Altyapı Hizmetleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra davetliler katıldı. Egeli akademisyen ve araştırmacılar tarafından yapılan her Ar-Ge ve inovasyon çalışmasının, üretilen her projenin, her özgün tasarımın Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiren Rektör Prof. Dr. Budak, “Dünyada son yıllarda ülkeler arasında teknoloji, nanoteknoloji ve siber teknoloji gibi konularda acımasız bir ekonomik rekabetin sürdüğünü biliyoruz. Ülkemizin bu rekabette yer alabilmesi için çıkış yolu eğitim, bilim ve fendir. Günümüz dünyasında bilim üretmenin yolu kol gücünden daha çok akıl gücüne dayanıyor. Artık hayat sevsek de sevmesek de düşünme ile çalışan aklın ürettiği bilimin ürünleri ile yaşanmaktadır. İçinde yaşadığımız medeniyetin bir kesitini Doğuda yaşamış insanlar ürettiyse, bugünkü kesitini de Batıdakiler üretmektedir. Aslında dünyada farklı insan çeşidi yoktur. Üreten ve üretmeyen insan çeşidi vardır. Bu noktadan hareketle kendimize güvenimiz tam olmalıdır. Gelişmiş ülkelerdeki bilim insanın yaptığını biz de yapabiliriz” dedi.

“Hedefimiz, Ege Üniversitesi’ni daha iyi noktalara taşımak”

Ege Üniversitesi olarak öz eleştirilerde bulunduklarını, Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunmak için bir dizi toplantı ve etkinlikler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Budak, “Bu etkinliklerden biri olan ‘Rektörle Akşam Çayı’ programına katılan akademisyenlerimizin birçok dilek, temenni ve önerilerini not aldık. Daha sonra çok geniş çaplı, belki de üniversite bazlı Türkiye’de ilk kez yapılan Ege Üniversitesi Gelecek Şurası toplantısını gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz verilere göre; Ege Üniversitesinin Ar-Ge ve İnovasyon konularında,  potansiyelinin altında olduğu kanaatine vardık. Ege Üniversitesi olarak 2019 yılında araştırma üniversiteleri arasında yerimizi alabilmemiz için Ar-Ge alt yapısına ve yeni bir Ar-Ge politikasına ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Çalışmalarımızı tamamladık. Bu süreçten sonra artık bir bahanemiz kalmadı. Artık rekabet edebileceğimiz altyapı bizde de mevcuttur. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak ve araştırma altyapımızı geliştirerek üniversitemizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde en iyiler arasında olmasını sağlamak ve rekabet edebilirliğini artırmak ana hedefimiz. Kurumsal yapının sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlayarak mükemmeliyet hedefli araştırma ortamının yaratılması birinci stratejik amacımızdır. Dünya çapında öncü araştırmalar yapılabilmesi için disiplinlerarası araştırma ortamının güçlendirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi ikinci stratejik amacımızdır. Ulusal, uluslararası paydaşlarla ilişkilerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi üçüncü stratejik amacımızdır. Araştırma sonuçlarından elde edilen birikimin topluma yönelik yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi dördüncü stratejik amacımızdır” diye konuştu.

“Ege Üniversitesi’ne yeni sistemler kazandırıldı”

Akademik etkinliklerin kişi, bölüm, birim ve kurum düzeyinde envanterinin çıkarılması ve sürdürülebilir bir kalite güvence sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla Akademik Veri Yönetim Sisteminin (AVESİS) EÜ’ye kazandırıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Budak, EÜ’nün akademik stratejik hedeflerine en kısa sürede ulaştırmak amacıyla BAP’ta yeni bir sürece girildiğini kaydetti. Projelerin başvuru sürecinden, kabul edilmesi ve sonuçlanıncaya kadar tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütüleceği BAPSİS olarak tanımlanan bir otomasyon sistemine geçildiğini dile getiren Rektör Prof. Dr.  Budak, “Proje değerlendirme sürecinde alt komisyonların kaldırılarak, proje değerlendirme ve izleme süreçlerinin hızlandırılmış, bürokratik engellerin kaldırılması ile araştırmacı odaklı hizmet anlayışı getirilmiştir. Projelerin değerlendirilmesinde dış hakem, sunum/panel gibi objektif değerlendirme süreci başlatılmıştır. Projelerin desteklenmesinde havuz bütçe uygulamasına geçilerek, BAP bütçesinin birimlere göre değil, projenin niteliği ve yürütücünün akademik performansına göre belirlenmesi sağlanmıştır. Belirlediğimiz stratejik amaçlara ulaşmak için BAP sisteminde getirilen yeniliklerin dışında da Ar-Ge alt yapısını ve ortamını iyileştirilmesine yönelik öncelikli olarak aldığımız önlemler mevcuttur” dedi.

“Ciddi bir atılım içindeyiz”

Ege Üniversitesi’nin ciddi bir atılım içinde olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr.  Budak, “Uluslararası kuruluşların ülkemizdeki üniversiteler arasında yaptığı iki değerlendirme sonuçlarına göre, birinde 3’üncü, diğerinde ise 4’üncü olduğumuz tespit edildi. Ancak bizim bilimsel çalışmalarımızın ulusal ve uluslararası arenada daha görünür hale gelmesi gerekiyor. Yeni sistem bunu sağlayacak. Ülkenin ve devletin kaynakları doğrultusunda EÜ’nün araştırma için yeterli mali kaynakları var, bunun için de özgüvenimiz tam. Üniversitemizde artık farklı bir atmosfer oluştu huzurumuz ve güvenimiz tam. Böyle bir ortamda daha fazla üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Rektör Budak’ın konuşmasının ardından Ar-Ge faaliyetlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, BAP sistemlerindeki değişiklikler, Ar-Ge alt yapısını ve ortamını iyileştirilmesine yönelik öncelikli olarak alınan önlemlerle ilgili detaylı bilgi verdi. Daha sonra AVESİS ve BAPSİS yazılımlarını gerçekleştiren aynı zamanda YÖK BAP yönetmeliğinin mimarlarından olan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Kalınlı AVESİS ve BAPSİS sistemlerini tanıttı.

Bir cevap yazın